Usługi

Audyt językowy

Audyt językowy to system weryfikacji poziomu zaawansowania językowego pracowników. Dzięki niemu, nie wydajecie Państwo pieniędzy na szkolenia, które nie są potrzebne Waszym pracownikom, a efekt nauki jest widoczny w krótszym czasie.

 

Audyt może być przeprowadzony w odniesieniu do wszystkich pracowników lub pojedynczych osób. Może być też narzędziem weryfikacji znajomości języka zatrudnianych osób. Audyt to również wgląd w potrzeby językowe firmy na określonych stanowiskach pracy, aby następnie dostosować właściwe rodzaje szkoleń do odpowiednich grup pracowników.

 

Audyt językowy Open Business Academy przeprowadzany jest z użyciem narzędzi informatycznych oraz z wykorzystaniem technik obserwacji bezpośredniej.

 

Etapy audytu językowego Open Business Academy

 

Etap 1 - określenie ogólnej znajomości języka obcego - pracownicy wypełniają testy ogólne na platformie internetowej Open Business Academy

 

Etap 2 - rozmowy z metodykiem - po wstępnym określeniu poziomów zaawansowania każdy z przyszłych kursantów odbywa rozmowę z metodykiem sprawdzającą umiejętność komunikowania się pracownika w języku obcym

 

Etap 3 - weryfikacja indywidualnych potrzeb językowych - podczas rozmowy metodyk określa również obszar obowiązków pracownika i identyfikuje zakres znajomości języka potrzebny w pracy określonej osoby. Wnioski z wywiadu bezpośredniego uzupełniane są o wymagania kierownictwa firmy

 

Etap 4 - raport z audytu - to dokument określający sugestie co do podziału pracowników na grupy ze względu na poziom znajomości języka oraz potrzeby językowe pracowników

 

Na podstawie raportu z audytu opracowywana jest szczegółowa propozycja szkoleń językowych uwzględniająca proponowany harmonogram zajęć oraz ostateczne warunki cenowe.

Szkolenia w firmie

Szkolenia językowe Open Business Academy dostosowaliśmy do specyficznych potrzeb językowych ludzi biznesu. Wśród proponowanych szkoleń znajdują się te kładące nacisk na ogólny rozwój językowy Państwa pracowników, polepszające ich kompetencje językowe w zakresie słownictwa specjalistycznego, przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, a nawet szyte na miarę rozwiązania dedykowane poszczególnym zespołom w Państwa firmie. Podczas kursów Polish for Foreigners uczymy również języka polskiego obcokrajowców.

 

Każdy z kursów prowadzonych przez wykładowców Open Business Academy zakończony jest uzyskaniem certyfikatu zgodnego z międzynarodowymi standardami Unii Europejskiej.


Język ogólny

Lektorzy Open Business Academy prowadzą szkolenia z większości popularnych języków na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursy ogólne nastawione są na podniesienie ogólnych kompetencji językowych. Mogą być traktowane jako przygotowanie do rozpoczęcia kursu specjalistycznego lub rozwinięcie umiejętności płynnej komunikacji w języku obcym na zaawansowanym poziomie.

 

Język biznesu

Szkolenia Open business Academy, których częścią lub całością są elementy języka biznesu należą do najpopularniejszych kursów językowych w sektorze korporacyjnym. W zależności od potrzeb pracowników (które na Państwa życzenie możemy określić podczas audytu językowego) szkolimy pracowników podczas kursów ogólnych z elementami biznesu oraz kursów stricte z języka biznesu. Szkolenia ogólne z elementami biznesu to szkolenia podczas których kursy ogólne zostają poszerzone o aspekty biznesowe w obszarze wszystkich umiejętności językowych (komunikacji werbalnej, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu). Szkolenia z języka biznesu to spotkania profilowane, zwykle dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Podczas szkoleń uczestnicy poznają słownictwo biznesowe w realnych, biznesowych sytuacjach poprzez m.in. analizowanie tematów związanych z negocjacjami, rozmowami handlowymi, prowadzenie spotkań, analizę trendów rynkowych i sytuacji na rynkach finansowych.

 

Polish for Foreigners

W ofercie kursów Open Business Academy znajdują się również te dedykowane kadrze z zagranicy. Pracownikom dla których język polski jest językiem obcym proponujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowanie zarówno o tematyce ogólnej jak i specjalistycznej.

 

Kursy specjalistyczne - z myślą o profesjonalistach

Celem szkoleń specjalistycznych jest dogłębne poznanie terminologii w zakresie wybranej specjalizacji. To kursy dłuższe, rozłożone zwykle na cały rok szkolny przewidziane na 120h lekcyjnych i rozwijające wszystkie umiejętności językowe z maksymalnym naciskiem na komunikację.

 

Szkolenia specjalistyczne prowadzone są ze wsparciem specjalistycznych podręczników. Wykładowcy Open Business Academy uzupełniają je o materiały własne oraz materiały Państwa firmy, z którymi stykacie się Państwo na co dzień.

 

Dzięki temu szkolenia specjalistyczne zogniskowane są w pełni na Państwa indywidualnych potrzebach.

 

Wśród szkoleń specjalistycznych wyróżniliśmy trzy podstawowe kursy:

  • business – obejmujące zagadnienia ze wszystkich obszarów biznesowych. Istnieje możliwość ograniczenia zakresu tematycznego kursu do określonych dziedzin, np. marketing, finanse itp.
  • medical – szkolenie skierowane do lekarzy i/lub pielęgniarek.
  • law – kursy dla prawników, radców prawnych i notariuszy

 

To najpopularniejsze, ale nie jedyne szkolenia tematyczne. Możemy dostosować je do Państwa potrzeb w każdym zakresie tematycznym.

 

Kursy egzaminacyjne - kwalifikacje honorowane na świecie

Szkolenia egzaminacyjne pozwalają na przygotowanie studentów do zdania międzynarodowych egzaminów honorowanych na całym świecie. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy, natomiast sesja egzaminacyjna w lokalnym ośrodku certyfikującym.

 

Przedstawiciele Open Business Academy, oprócz perfekcyjnego przygotowania studentów do zdania egzaminów troszczą się o wszystkie formalności administracyjne związane z przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej.

 

Międzynarodowe certyfikaty językowe mogą dotyczyć języka ogólnego lub języka specjalistycznego. Pod tym kątem opracowaliśmy dla Państwa szkolenia egzaminacyjne dostosowane do rodzajów międzynarodowych egzaminów.

  • szkolenia egzaminacyjne ogólne - kursy pozwalające przygotować się do międzynarodowych egzaminów językowych takich jak FCE, CAE, CPE (język angielski), ZD (język niemiecki), itd.
  • kursy egzaminacyjne specjalistyczne - to szkolenia, podczas których uwaga prowadzących zogniskowana jest wokół przygotowania pracowników do uznawanych na całym świecie egzaminów z języka biznesu lub innych dziedzin jak prawo, inżynieria, medycyna itp. Certyfikaty zdobyte podczas egzaminów znacznie ułatwiają zdobycie pracy za granicą oraz stanowią potwierdzenie wysokich kompetencji językowych w kontaktach międzynarodowych.


Szkolenia tematyczne - tailored trainings 30

Szkolenia tematyczne nazywamy TAILORED TRAININGS 30 - czyli szyte na miarę. 30 oznacza liczbę godzin szkolenia.

 

Tego typu kursy skierowane są do osób, którym zależy na poznaniu lub odświeżeniu umiejętności językowych w pewnym obszarze. Niezwykle popularne wśród osób wybierających się na zagraniczną delegację lub rozpoczynających współpracę z partnerem zagranicznym.

 

Trzy najpopularniejsze TAILORED TRAININGS to:

  • trip - kompletny kurs umożliwiający opanowanie zagadnień we wszystkich okoliczności związanych z podróżą biznesową
  • correspondence - szkolenie systematyzujące rodzaje i formy korespondencji biznesowej. Państwa korespondencja nie będzie różniła się od tej opracowywanej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii czy innych krajach
  • phone - kompleksowy kurs pozwalający na perfekcyjne opanowanie umiejętności komunikacji przez telefon w języku obcym

 

To najpopularniejsze, ale nie jedyne szkolenia tematyczne. Możemy dostosować się do Państwa potrzeb w każdym zakresie tematycznym.

 

Spotkania indywidualne - sam na sam z wykładowcą

Zajęcia FACE TO FACE (twarzą w twarz) to kameralne spotkania studenta z lektorem. Mogą mieć charakter ciągły lub tymczasowy. Odbywają się w siedzibie firmy lub w innym miejscu dostosowanym do charakteru realizowanego materiału.

 

Kursy indywidualne o charakterze ciągłym realizowane są według określonego programu profilowanego według potrzeb studenta (np. przygotowanie do egzaminu językowego, umiejętność prezentacji w języku obcym).

 

Kursy indywidualne o charakterze tymczasowym to spotkania celem których jest zrealizowanie konkretnej części materiału lub nadrobienie zaległości studenta celem dołączenia do grupy pracowników na wyższym poziomie.

 

Szkolenia wyjazdowe

W ofercie Open Business Academy znajdują się dwa rodzaje kursów wyjazdowych. Executive Trainings to elitarne i bardzo intensywne szkolenia językowe dla kadry zarządzającej. Weekendy językowe – intensywne, 2 dniowe szkolenia językowe dla grup pracowników.

 

Szkolenia weekendowe – to intensywne kursy dwudniowe, podczas których realizowane są zajęcia obejmujące zakres zagadnień realizowany w ciągu 2 miesięcy zwykłej nauki firmie. Szkolenia odbywają się w różnych częściach kraju, ich program może być dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy. Podczas wyjazdu obowiązującym językiem jest język obcy szkolenia. Dotyczy to prowadzących, uczestników oraz obsługi w każdym momencie wyjazdu.

 

Szczegóły spotkań dostępne na żądanie.

 

Executive trainings – to szkolenia wyjazdowe dla menedżerów najwyższego szczebla. Wydarzenie polega na całkowitym odcięciu się od języka w ustronnym miejscu, gdzie obok wykładowców w języku obcym mówi m.in. obsługa hotelu, kelnerzy w restauracji itp. Program realizowany podczas wyjazdu pozwala na zrealizowanie 2 do 3 miesięcznego programu regularnych zajęć. Dodatkową zaletą Executive Trainings jest obecność zwykle 1-2 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej innej firmy, co może przełożyć się na nawiązanie interesujących kontaktów biznesowych.

 

Szczegóły spotkań dostępne na żądanie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Newsletter Akademii to informacje dotyczące aktualnych promocji, ciekawostek ze świata języków i... przynależność do elitarnego klubu ludzi dobrze poinformowanych Open School.

Ta strona korzysta z ciasteczek (eng. cookies), aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

AKCEPTUJĘ