Certyfikaty językowe

W Akademii możesz przygotować się do międzynarodowych egzaminów z języków angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.


Podstawowe informacje o certyfikatach językowych

 

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka obcego otwiera drogę na zagraniczne studia, zwalnia z nauki języka obcego na studiach, a przede wszystkim pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie: w którym miejscu jestem jeśli chodzi o znajomość języka obcego?

 

Międzynarodowe egzaminy językowe przeprowadzają zwykle specjalne instytucje reprezentujące określony kraj. Dla przykładu międzynarodowe egzaminy znajomości języka niemieckiego organizuje Goethe Institut, języka hiszpańskiego - Instituto Cervantes, a języka angielskiego centra egzaminacyjne m.in. Cambridge ESOL Examinations. Sam egzamin międzynarodowy jest płatny właśnie w takich instytucjach, natomiast lektorzy Akademii Open School pomagają na kursach przygotowawczych do tych egzaminów opanować materiał na tyle dobrze, aby wyniki egzaminu okazały się satysfakcjonujące.

 

Ceny i rodzaje intensywności kursów


W Open School maksymalnie uprościliśmy system płatności za kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych. Dla wszystkich języków obowiązuje ten sam cennik. Sprawdź cenę.

W Akademii możesz uczyć się w grupie standardowej do 11 osób oraz grupie ekskluzywnej 5-7 osób.

Kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut. Cena kursu obejmuje m.in. egzamin próbny.

 

Język angielski

 

Egzaminy ogólne:

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

Egzaminy biznesowe:

BEC Preliminary

BEC Ventage

BEC Higher

LCCI1 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI2 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI3 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI4 (London Chamber of Commerce and Industry)

 

Język niemiecki


Egzaminy ogólne:

Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

 

Goethe-Zertifikat B2

 

Goethe-Zertifikat C1

 

Język włoski

 

Egzaminy ogólne:

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Staniera)

CELI (Certificazione di Conoscenza delle Lingua Italiana)

 

Język hiszpański

 

Egzaminy ogólne:

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

 

Żeby dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach egzaminów z języka angielskiego i innych języków przyjdź do Akademii. Skontaktuj się.

 

« powrót